Ordenança Fiscal núm. 9: Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:54