Projecte tècnic d'intervenció per l'adequació i millora de l'equipament municipal en el Parc dels Vegetals.

Degut a la situació actual i les mancances funcionals de l'equipament municipal del Parc dels Vegetals, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha considerat portar a terme una adequació i millora del parc, ja que està situat en un entorn natural privilegiat i és un atractiu del municipi, sent una zona de reunió i esbarjo habitual per les famílies així com espai destinat a esdeveniments culturals com fires i festes populars.

L'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta va encarregar a l'arquitecta Sra. Maria Lourdes Anaya Martin la redacció de la memòria valorada, la redacció del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució, pels treballs d'adequació i millora de l'equipament municipal en el Parc dels Vegetals de Sant Iscle de Vallalta.

L'arquitecta Sra. Maria Lourdes Anaya Martin, ha presentat el “Projecte tècnic d'intervenció per l'adequació i millora de l'equipament municipal en el Parc dels Vegetals de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 131.363,75 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 27.586,39 euros, total amb IVA inclòs 158.950,14 euros.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 10:03