Compte General

Informe del Compte General de les Corporacions Locals, exercici 2020


Informe referent a la tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019-2021


Informe del Compte General de les Corporacions Locals, exercici 2021


Informe relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021


Darrera actualització: 23.02.2024 | 09:44
Darrera actualització: 23.02.2024 | 09:44