Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Ajuntament

Dijous, 22 de setembre de 2022

Aquesta actuació està finançada per la Diputació de Barcelona amb un import de 15.014,17 euros, dins el Programa sectorial d'actuacions per fer front a l'emergència climàtica, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (codi XGL 21/X/313632).

Per Decret d'Alcaldia núm. 2022/351 de data 1 de setembre de 2022, s'ha resolt adjudicar a l'empresa Associació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA) el contracte menor de subministrament i d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, segons pressupost amb registre d'entrada núm. 2022/2699 de data 9 d'agost de 2022 i per un import de 14.922,96 euros (sense IVA), ascendint l'IVA al tipus del 21% a 3.133,82 euros, import total 18.056,78 euros. 

 

 

Darrera actualització: 7.11.2022 | 13:48