Ordenança Fiscal núm. 10: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:17