Ordenança Fiscal núm. 11: Taxa per utilització de plaques, patents i distintius

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:18