Ordenança Fiscal núm. 12: Taxa de cementiri municipal

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:18