Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions anàlogues per a l'exhibició d'anuncis

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:19