Ordenança Fiscal núm. 14: Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:19