Ordenança Fiscal núm. 16: Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:20