Ordenança Fiscal núm. 17: Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:21