Ordenança Fiscal núm. 32: Ordenança general dels preus públics municipals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:32