Ordenança Fiscal núm. 32.2: Preu públic per la utilització d'espais municipals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 20.02.2024 | 12:31