Ordenança Fiscal núm. 33: Taxa per la utilització de l'escut del municipi

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:36