Ordenança Fiscal núm. 35: Preu públic per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:36