Ordenança Fiscal núm. 36: Reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:05