Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 18.10.2022 | 12:13