Ordenança Fiscal núm. 6: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses

Per consultar i descarregar l'ordenança, accedim des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 19.02.2024 | 15:02