Projecte tècnic d'instal·lació i construcció d'una nova pista de pàdel a la zona esportiva.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta ha considerat millorar i ampliar l'oferta esportiva actual dins la zona esportiva municipal amb la construcció d'una pista de pàdel.

L'Ajuntament va encarregar a l'enginyer d'edificació/arquitecte tècnic Sr. Raül Costa i Casellas la redacció del projecte tècnic constructiu, la direcció tècnica d'obres i els treballs professionals de seguretat en el treball i salut laboral en fase d'obres, dels treballs d'instal·lació i construcció d'una nova pista de pàdel a la zona esportiva municipal de Sant Iscle de Vallalta.

L'enginyer ha presentat el “Projecte tècnic d'instal·lació i construcció d'una nova pista de pàdel a la zona esportiva municipal de Sant Iscle de Vallalta” amb un pressupost d'execució per contracta (PEC) que ascendeix a 38.546,20 euros (IVA exclòs) corresponent a l'IVA al tipus del 21% un import de 8.094,70 euros, total amb IVA inclòs 46.640,90 euros.

Darrera actualització: 18.10.2022 | 10:02