Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal i entre els seus nuclis de població.

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal.
  • Estudis de millora dels accessos.

Persones destinatàries:

La població en general

Àrea responsable:

Regidories d'urbanisme i de governació

Unitats implicades:

Tècnics municipals, brigada municipal

És un servei obligatori:

Si
Darrera actualització: 18.11.2022 | 09:38