Atenció de situacions de necessitat social

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Línies de servei:

  • Prevenció de les situacions de necessitat social.
  • Atenció, suport i acompanyament a les persones i famílies amb dificultats socials.
  • Informació, orientació o assessorament de prestacions econòmiques, recursos i prestacions socials. Suport en la gestió de la mateixa .
  • Gestió i tramitació de recursos municipals (ajuts individuals d'urgència per cobrir necessitats bàsiques en situacions vulnerables).
  • Orientació i derivació a recursos socials externs.
  • Serveis de Suport a domicili, teleassistència i suport a la unitat convivencial.
  • Dependència i el seu desplegament de dispositius i ajuts tècnics.
  • Tramitació i gestió d'ajuts a la infància (menjador escolar, casal d'estiu, extraescolars esportives...), així com la intervenció en situacions de risc o maltractament en la infància/adolescència en coordinació amb l'escola.
  • Realització i promoció de tallers i xerrades relacionats amb l'àmbit social.
  • Garantir el benestar de les persones més vulnerables en situacions desfavorables.

Persones destinatàries:

Població en general


Equip tècnic:

Tècnics de benestar social


Àrea responsable:

Benestar social


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana


Darrera actualització: 18.11.2022 | 09:38