Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 97/2002, de 5 de març o norma que el substitueixi, i complementàriament les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 10:25
Darrera actualització: 19.10.2022 | 10:25