Petició de llicència administrativa per a la tinença d'animals potencialment perillosos

Aquest tràmit permet demanar la preceptiva llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos i la seva renovació.

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Per obtenir o renovar aquesta llicència cal que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Es pot fer el tràmit presencial o telemàticament, adjuntant la sol·licitud específica i la documentació corresponent a una instància genèrica, mitjançant la seu electrònica.

He de tornar a demanar la llicència municipal si canvio de domicili?

La llicència té una vigència de 5 anys i és vàlida per a tot l’Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l’alta a l’ajuntament del nou municipi.

Puc demanar una llicència per a passejar gossos potencialment perillosos que no siguin de la meva propietat?

En el cas que una persona sol·liciti una llicència per poder passejar gossos potencialment perillosos que no són de la seva propietat (passejadors de gossos, voluntaris d’una protectora d'animals, personal de residències canines...), cal sol·licitar la llicència de conducció de gossos potencialment perillosos a l’ajuntament on està empadronat.

La persona sol·licitant ha de presentar tota la documentació (certificat mèdic, antecedents penals, declaració responsable), però en el cas de la pòlissa s’haurà d’assegurar que el propietari o la propietària del gos (si són passejadors de gossos) o el titular del nucli zoològic (protectora d'animals, residències canines...) tenen contractada una pòlissa que cobreixi la totalitat dels gossos potencialment perillosos que es passegen.

En aquest cas, les mesures de seguretat són les mateixes que per als propietaris de gossos potencialment perillosos.

Darrera actualització: 29.08.2022 | 18:04
Darrera actualització: 29.08.2022 | 18:04