Pla Local d'Ocupació Jove - Brigada Jove 2023

Dimarts, 16 de maig de 2023

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2023, va aprovar el Pla Local d'Ocupació Jove - Brigada Jove 2023, les bases i la convocatòria.

L'objectiu d'aquest Pla és introduir al món laboral i donar una primera ocupació als joves d'entre els 16 i els 20 anys.

  • La documentació a presentar és la següent:
  1. Sol·licitud específica.
  2. DNI, NIE o passaport en vigor.
  3. Nivell formatiu exigit: Certificat d'escolaritat, titulació equivalent o primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria.
  4. Adreditació del nivell de català demanat a les bases.
  • El termini per presentar les sol·licituds és del 16 de maig al 12 de juny de 2023.
  • Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial o electrònicament.

Darrera actualització: 17.10.2023 | 14:55