Procés selectiu de 4 places. Pla Local d'Ocupació Jove-Brigada Jove 2022. PROCÉS FINALITZAT

Dijous, 12 de maig de 2022

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d'abril de 2022, va aprovar el Pla Local d'Ocupació Jove-Brigada Jove 2022, les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, adreçat a joves de 16 a 20 anys i per un període d'un mes i mig, entre juliol i agost de 2022. 

El termini per presentar les sol·licituds és del 12 de maig al 9 de juny de 2022, ambdós inclosos.

El termini perquè els aspirants proposats presentin als Serveis de Recursos Humans de la corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general primera i a les bases específiques corresponents és del 2 al 11 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 

Darrera actualització: 18.10.2022 | 10:34