Procés selectiu de 4 places. Pla Local d'Ocupació Jove-Brigada Jove 2022. PROCÉS FINALITZAT

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 00:00

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11 d'abril de 2022, va aprovar el Pla Local d'Ocupació Jove-Brigada Jove 2022, les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, adreçat a joves de 16 a 20 anys i per un període d'un mes i mig, entre juliol i agost de 2022. 

El termini per presentar les sol·licituds és del 12 de maig al 9 de juny de 2022, ambdós inclosos.

El termini perquè els aspirants proposats presentin als Serveis de Recursos Humans de la corporació els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general primera i a les bases específiques corresponents és del 2 al 11 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 

Darrera actualització: 18.10.2022 | 10:34