Serveis Socials

És un servei públic de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, format per un equip multidisciplinari (educador/a i treballador/a social), que dirigeix la seva actuació a tots els habitants del poble. Ofereix un conjunt d'actuacions i recursos destinats a promoure la prevenció, l'atenció, la intervenció i el tractament de les persones i/o famílies en situació de dificultats socials.

 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI

Els Serveis Socials es troben dins l’àrea d’Acció i Atenció Social i tenen com a objectius millorar les condicions de vida i de convivència de les persones del municipi i treballar per prevenir l'exclusió  social, mitjançant el desenvolupament dels serveis socials bàsics. Són el primer nivell d’intervenció i el més pròxim a l’usuari, a la família i a l’àmbit social.

 

QUI SOM?

 • Educador/a social: Prioritza el treball educatiu amb infants, joves i les seves famílies, amb els quals realitza un Projecte Educatiu Individualitzat, marcant uns objectius assolibles a curt i llarg termini. L'Educador/a Social, com a professional de l'educació, pot orientar i assessorar els pares sobre l'educació dels fills i les dificultats que al llarg d'aquesta es van presentant. També elabora i participa en projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al municipi.
 • Treballador/a social: És l’encarregada de promoure el benestar social d'individus, grups i comunitats, a través d’una atenció directa, donant així resposta a les diferents problemàtiques potenciant les capacitats de les persones, per tal que adquireixin l'autonomia necessària. El seu objectiu és facilitar la cohesió social i articular el suport i la protecció als membres més vulnerables de la comunitat.  

 

 QUÈ OFERIM?

 • Atenció personalitzada.
 • Suport i acompanyament a les persones i famílies amb dificultats socials.
 • Informació, orientació i assessorament de prestacions econòmiques, recursos, prestacions socials i serveis.
 • Gestió i tramitació dels recursos socials.
 • Orientació i derivació a recursos socials externs.
 • Detectem les situacions de necessitat personal, familiar, comunitària, vulnerabilitat i dependència.
 • Valorem i fem diagnòstics socials.
 • Prevenim situacions de risc o exclusió social.
 • Prestem serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Atenem la dependència i treballem el desplegament del seu dispositiu d’ajuts tècnics.
 • Tramitem i gestionem els ajuts a la infància (suport d’escolaritat, menjador escolar, casals d’estiu, activitats extraescolars...).
 • Realitzem l’acolliment de les persones nouvingudes al municipi.
 • Realitzem la coordinació amb la resta de serveis que actuen en l’àmbit social.
 • Realitzem i promovem xerrades, tallers i exposicions relacionades amb l’àmbit dels serveis socials.
 • Garantim el benestar de les persones més vulnerables en situacions desfavorables, com ara en onades de fred, calor o emergències.
 • Gestionem els ajuts individualitzats d’urgència, prestacions econòmiques destinades a cobrir les necessitats bàsiques de la persona o la família en situacions vulnerables, com ara subministraments, allotjament o aliments, entre d’altres.

 

 EL NOSTRE COMPROMÍS:

 • Atendre i informar les persones que ho sol·licitin amb un tracte amable i respectuós.
 • Garantir en tot moment la confidencialitat de les dades personals i la situació personal.
 • Tractar cada cas amb discreció i facilitar tots els recursos possibles per trobar la solució més adient.
 • Prioritzar les entrevistes de primera acollida.
 • Desplaçar-se al domicili de la persona sol·licitant en cas de dificultats de mobilitat.
 • Coordinar-nos amb la resta de recursos socials, educatius i sanitaris per tal d’oferir un servei integral.

 

A QUI ENS ADRECEM?

A tota la ciutadania, amb especial atenció a les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, sempre que estiguin empadronades al municipi.

 

Escoles, 2 - 08359 Sant Iscle de Vallalta - Barcelona
Nom de contacte: Agnès Barri i Cendra
Telèfon: 937 946 128
Adreça electrònica: abarri@ajsantiscle.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.11.2023 | 10:45