Agenda

 • Ple de la Corporació Ple de la Corporació 06-02-2023

   

  Convocatòria del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, que tindrà lloc el proper dilluns 6 de febrer, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

   

  L'ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

  1r Punt.– Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2022 (Ple 2022/11).

  2n Punt.– Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, exercici 2023 (Exp. 2022/1371).

  3r Punt.– Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de videovigilància per part de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (Exp. 2023/121).

  4t Punt.– Aprovació de la modificació del règim de dedicació i de la quantia de les retribucions dels membres de la Corporació (Exp. 2023/122).

  5è Punt.–  Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/160).

  6è Punt.- Aprovació del protocol de l'ús i del funcionament de la pista de pàdel de titularitat municipal de Sant Iscle de Vallalta (Exp. 2023/162).

  7è Punt.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, exercici 2023 (Exp. 2023/167).

  8è Punt.- Aprovació de l'expedient núm. 1 de modificació del pressupost de l'exercici 2023 (Exp. 2023/169).

   

  US RECORDEM QUE LES SESSIONS DE PLE SÓN PÚBLIQUES

 • Recollida de mobles vells i voluminosos Recollida de mobles vells i voluminosos 09-02-2023

  El proper dijous 9 de febrer, l'empresa RESMAR en farà la recollida. 

 • Deixalleria mòbil Visita de la deixalleria mòbil 11-02-2023

  Aquest mes de febrer, la deixalleria mòbil ens visitarà el dissabte 11 en els següents horaris i punts:

  •   9:00 h a 10:30 h : Davant l'Ajuntament
  • 11:10 h a 12:00 h : Davant la plaça de Ca l'Aranyó
  • 12:30 h a 13:30 h : Urb. Font Montnegre
  • 14:00 h a 15:00 h : Carrer principal Can Ginebra
Darrera actualització: 15.06.2015 | 13:11
Darrera actualització: 15.06.2015 | 13:11