Deixalleria mòbil i deixalleria mancomunada

Servei que s'encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors.

Una deixalleria és la instal·lació que permet fer una recollida selectiva de tots els residus reciclables i aprofitables. Un bon ús permet disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors, evita l'abocament incontrolat de residus a l'entorn del nostre poble i ajuda a donar un destí final més adequat als residus perillosos.

Els habitants de Sant Iscle disposem de dos espais on podem portar els residus: d'una banda, la deixalleria mòbil, que ens visita cada 2n dissabte de mes, en els horaris i emplaçaments següents:

  • 9:00 h a 10:30 h : Davant l'Ajuntament
  • 11:10 h a 12:00 h : Davant la plaça de Ca l'Aranyó
  • 12:30 h a 13:30 h : Urb. Font Montnegre
  • 14:00 h a 15:00 h : Carrer principal Can Ginebra

D'altra banda, podem portar els residus a la deixalleria d'Arenys de Munt, una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que l'utilitzen disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los. Es troba al Carrer Torrent d'en Puig s/n, el telèfon de contacte és el 93 793 89 85, i hi podem anar de dilluns a dissabte de 9h a 13h i de 16h a 18h, i els diumenges de 10h a 14h.

Cada cop que portis residus a la deixalleria mòbil o a la deixalleria d'Arenys de Munt, i presentant el carnet de la deixalleria, acumules punts per gaudir una reducció en l'import del rebut  de residus domèstics, segons els barems següents:

  • De 3 a 6 usos: 10%
  • De 7 a 10 usos: 15%
  • Més de 10 usos: 20%

Si encara no disposeu de la targeta de la deixalleria, la podeu recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Persones destinatàries:

La població en general


Cost per l'usuari:

Gratuït


Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient


És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 3.02.2023 | 14:51